Welkom, je kan nu Inloggen

 

Benno Gekiere

Functie: 
Voorzitter

Benno was tijdens zijn beroepsloopbaan werkzaam als Hoofdinspecteur bij de lokale politie Zara. 
In de laatste 15 jaar van zijn carrière heeft hij als BIN-gemandateerde aan de wieg gestaan van 25 BIN’s in zijn eigen politiezone en heeft hij meegeholpen om in een viertal andere politiezones een BIN-werking op touw te zetten. 
Na zijn pensionering in juni 2014 bleef hij als vrijwilliger BIN-adviseur voor de politiezone en heeft hij tevens het initiatief genomen tot de oprichting van een federale V.Z.W. BIN Kenniscentrum, waarvan hij benoemd is tot voorzitter. 

Onze partners