Welkom, je kan nu Inloggen

 

Waarom een Kenniscentrum

Het BIN Kenniscentrum is opgericht door en staat ten dienste van alle initiatieven die streven naar meer veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving en dit willen bereiken door een doorgedreven informatie-uitwisseling via een vooraf afgesproken communicatieplatform. 
We trachten verschillenden doelstellingen na te streven:
 • De BIN-werking kenbaar maken aan een zo ruim mogelijk publiek:
  • Aanwezigheid op evenementen, beurzen waar veiligheid in al zijn facetten aan bod komt.  Hiervoor zouden dan één of meerdere standen moeten ontwikkeld worden.
  • Meer inspelen op de pers.  Het Kenniscentrum (via de V.Z.W.) zou een perfecte spreekbuis moeten zijn voor heel het BIN-gebeuren.  Tenslotte zijn de BIN’s in België de grootste burgerparticipatie inzake veiligheid.  Als we dit meer kunnen uitspelen, kan dit zijn weerslag hebben in de bereidheid van besturen om mee te stappen in het BIN-verhaal.
  • Invoeren van één nationale website die op (korte) termijn DE referentie moet worden voor het BIN-gebeuren.  Iedereen die iets wil opzoeken over de BIN’s moet als vanzelfsprekend op deze website terecht komen.
  • Mogelijkheden onderzoeken om de sociale media te gebruiken voor de promotie van de BIN-werking(ik denk hierbij aan Facebook, Twitter, …).
  • Organiseren van BIN-events.
  • ...

Onze partners