Welkom, je kan nu Inloggen

 

Startpacket

06 juni 2018, 0 commenta(a)r(en), on Over de vzw

Vanaf vandaag is het integrale starterspakket terug te vinden op onze website.
 
Het starterspakket is opgebouwd uit een stappenplan met de bijhorende documenten.  Bij elke stap horen één of meerdere documenten.
Een eerste versie bestaat uit de volgende documenten :
Het starterspakket kan in de toekomst eveneens opgenomen worden in het nieuwe communicatieplatform, en raadpleegbaar via een applicatie.
Het BIN-Kenniscentrum engageert zich om BIN-ambassadeurs in te zetten om (nieuwe) initiatieven mee te ondersteunen.  Deze werking zal provinciaal worden opgezet.  De vraag om bijstand van onze ambassadeurs zal kunnen gebeuren via de website van het Kenniscentrum.
Vermits er nog steeds provincies zijn waar de BIN-werking nog in zijn kinderschoenen staat, willen wij als Kenniscentrum meewerken aan een opleiding voor de BIN-actoren, met in de eerste plaats(eventueel via de politiescholen) een opleiding voor de politiekorpsen.  De attaché’s veiligheid en/of preventie bij de respectievelijke diensten van de gouverneurs kunnen hierin eveneens een rol spelen.
 
Benno Gekiere
Voorzitter V.Z.W. BIN Kenniscentrum
 

Share this:Add Comment