Welkom, je kan nu Inloggen

 

Over de vzw


BIN-uitleenmateriaal

01 oktober 2016 0 commenta(a)r(en), in Over de vzw


In samenwerking met G4S werd een banner ontwikkeld door het BIN Kenniscentrum.  Deze banner van het type Roll-Out (waarvan één exemplaar in het Nederlands en één in het Frans) kan worden uitgeleend.  Een aanvraag hiervoor kan je richten naar info@kce-bin-plp.be.  In de aanvraag dient de naam van de organisatie, de naam van de verantwoordelijke en het tijdstip van ontlening te worden vermeld.  Een korte motivatie is eveneens aan te raden.  Het materiaal dient afgehaald en teruggebracht te worden op de zetel van het BIN Kenniscentrum.

Read More

V.Z.W. BIN Kenniscentrum

21 april 2016 0 commenta(a)r(en), in Over de vzw


Waarom een BIN Kenniscentrum :

 

Een stijgende nood aan een overkoepelende organisatie om steun te verlenen aan bestaande en nog op te richten BIN-initiatieven;

Een gebrek aan continuïteit op het niveau van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken inzake de opvolging van het BIN-dossier;

Nood aan structuur op alle niveaus, zowel federaal, provinciaal als lokaal en eveneens nood aan “goede praktijken” en kanalen om deze te verspreiden.

 

 

Voor wie :

 

Read More

BIN Kenniscentrum vzw is een feit!

20 april 2016 0 commenta(a)r(en), in Over de vzw


De oprichtingsakte van de V.Z.W. BIN Kenniscentrum is op 21/05/2015 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.  Het betreft hier een V.Z.W. van en voor de Buurtinformatienetwerken.  Het lidmaatschap voor deze V.Z.W. is volledig gratis en alle -erkende- bestaande en toekomstige BIN-initiatieven zijn en worden automatisch lid van de V.Z.W. en kunnen hierdoor mee genieten van de kennis die reeds vergaard is of zal opgedaan worden inzake de BIN-werking.

Read More

BIN Kenniscentrum timmert verder aan de weg

18 april 2016 0 commenta(a)r(en), in Over de vzw


Sinds de opstart van het BIN Kenniscentrum zijn we met zijn allen vooral bezig geweest achter de schermen. Zo zijn we onder andere op zoek naar partners om ons verhaal financieel te kunnen ondersteunen en is er ook een nauwe samenwerking met Fod BiZa. Sinds kort hebben we ook een logo laten ontwikkelen. Onze bedoeling was om toch wel een zekere link te kunnen leggen met het BIN-logo dat iedereen ondertussen al kent. Wat vinden jullie van dit logo?

Read More